Mefisto LB05

Použití: složka anorganických pojiv
Surovina: jílovec

Typické vlastnosti:

  Typická hodnota v % Garantovaná hodnota
Obsah Al2O3 37,50 min. 35,0
Obsah Si02 54,40 max. 56,00
Obsah K2O 1,10 max. 1,30
Obsah Fe2O3 3,50 max. 4,00
Obsah TiO2 1,30 max. 1,60
Obsah MgO 0,25 max. 0,4
Obsah CaO 0,28 max. 0,4
Ztráta žíháním % 2,20 0,3 - 4,0
Vlhkost % 0,50 -
Měrný povrh m2/g 11,43 -
Pucolánová aktivita oC 4,60 min. 4,0
Stupeň bělosti % 65,00 -

Typická křivka rozdělení velikosti částic: