Pálené materiály

Výroba pálených lupků a kaolínů:

 • je prováděna výpalem v „rotační peci“ při teplotě okolo 1350°C
 • hlavní výhodou této výroby je dosažení rovnoměrného výpalu celé dávky surového materiálu
 • materiály pálené tímto způsobem získávají specifické vlastnosti:
 • nízkou ztrátu žíháním
 • vysokou objemovou hmotnost
 • nízkou nasákavost

Tyto parametry, společně s vysokou žáruvzdorností, umožňují použití našich materiálů v celé řadě průmyslových oborů, jako je například:

 • výroba žáruvzdorných cihel a tvarovek
 • výroba žárobetonů
 • výroba forem ve slévárnách
 • přídavek do keramických hmot a hmot pro výrobu sanitární keramiky
 • výroba sanitární keramiky a elektroporcelánu
 • jemně mleté pro výrobu glazur

V zájmu zlepšení kvality je pálený lupek magneticky separován.

Následné třídění a mletí:

 • třídění hrubé (0-60 mm)
 • třídění jemné (0-1 / 1-3 / 3-6 mm)
 • přesné třídění se zaručeným obsahem nadsítného a podsítného a garantovaným vnitřním složením (0,1-0,5 / 0,25-0,63 / AFS)
 • jemně mleté (od 10 do 100 mikronů)

Z důvodu ochrany vyráběných produktů před znečištěním železem je mlýn vyložen korundovou vyzdívkou a používají se třecí koule z vysocehlinitého materiálu.   

Tříděné

Granulometrie - typické frakce  (mm)

Hrubé

5-18; 15-30; 0-10; 0-20; 0-30; 0-50; 0-60

Jemné

0-1; 1-3; 3-6; a kombinace těchto frakcí

Přesné

0,1-0,5; 0,25-0,63; 0,5-1; 0,3-0,8; 0,5-1,5; AFS

   - směs AFS 50

 

   - směs AFS 65

0,3555-5%;0,25-29,7%;0,15 -37%;0,125-24%;0,09-3,5%;0,063-0,5%;0,063-0,3%

Jemně mleté

0-0,1; 0-0,09; 0-0,075; 0-0,063; 0-0,05; 0-0,045; 0-0,02