Laboratoř

 • Důležitá součást našeho závodu pro kontrolu kvality vytěžených surovin.
 • Chemické analýzy jsou prováděny za pomocí rentgenového spektrometru PANalytical PW 4400.
 • Mineralogické složení určujeme pomocí rentgenového difraktometru PANalytical PW 3040.
 • Stanovení dalších parametrů pro posouzení stupně výpalu:
  • nasákavost stanoví množství vody, kterou je zkoušený vzorek schopen absorbovat. Vyjadřuje váhové množství pohlcené zkušebním vzorkem vůči hmotnosti suchého vzorku, uvádí se v%
  • objemová hmotnost je zjištěna z objemu vody vytlačené přesně zváženým množstvím zkoušeného vzorku
  • kontrola granulometrie tříděných produktů se provádí sítovací analýzou, kdy se stanovuje granulometrie jednotlivých frakcí lupku. Pro jemnější frakce lupku se provádí sítovací zkouška plavením.
 • Neustále rostoucí požadavky na kvalitu jsou těsně spojeny s požadavky kladenými na žáruvzdorná ostřiva.
 • Všem spotřebitelům poskytujeme technické informace o možnostech technologického zpracování lupkových ostřiv.
 • Garance kvality!

Kontakt

Vedoucí laboratoře

Ing. Jiří Tvrz
+420 313 332 235

České lupkové závody, a.s

Pecínov 1171
 271 01 Nové Strašecí

+420 313 332 111
+420 313 574 598