Metakaolin - obecné informace

Co je metakaolin?

Metakaoliny vyráběné v Českých lupkových závodech, a.s. jsou získávány řízenými procesy tepelné a granulometrické úpravy jílovců a plavených kaolinů stabilního chemického složení.  Jedná se o vysoce aktivní pucolány na bázi metakaolinitu.

Aplikační možnosti

Metakaoliny jsou vyráběny unikátním a dlouhodobě prověřeným způsobem, splňujícím certifikaci ISO 9001:2009

 • přísada do betonů (stříkané betony, vysoce pevné betony, lehčené betony)
 • maltové směsi
 • izolační systémy
 • náhrada mikrosiliky ve vybraných aplikacích
 • výroba geopolymerů
 • použití při konstrukci bazénů a přírodních jezírek (i pro slanou vodu)
 • voděodolné nátěry do agresivních prostředí
 • přísada do tmelů
 • plnivo pro kompozitní materiály a plastické izolační hmoty

Benefity:

 • nárůst pevnosti
 • snížení nasákovosti
 • zvýšení mrazuvzdornosti
 • nárůst teplotní odolnosti
 • snížení porozity
 • zvýšení chemické odolnosti
 • snížení vzniku výkvětů
 • zvýšení odolnosti proti solím
 • potlačení alkalicko-křemičité reakce