Profil

České lupkové závody a.s. uskutečňují svou činnost ve dvou základních oblastech, v oblasti výroby a v oblasti služeb.

Hlavním výrobním programem Českých lupkových závodů, a.s. je těžba, výpalgranulometrická úprava žáruvzdorných ostřiv – lupkukaolínu. Dále se těží a podle požadavků odběratelů upravují keramické a těsnící jíly, písek a spongilit.

V oblasti služeb se jedná o provádění skrývkových prací, přepravu zeminy, práce rýpadly, dozery, nakladači, přepravu těžkých nákladů, skládkování výkopových zemin a opravy mechanizačních prostředků.

Kromě těchto dvou hlavních činností také zajišťujeme vnitrostátní a mezinárodní přepravu. V podnikové laboratoři provádíme chemické a mineralogické rozbory silikátových surovin, a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro řadu dalších podniků.