BAUCIS LBNa

Anorganické, dvousložkové, hlinitokřemičité pojivo na bázi metakaolínu (část A) aktivované alkalickým aktivátorem (část B). Pojivo je společně s vhodně zvoleným plnivem ideální pro různé druhy aplikací – kompozitní materiály, fixace materiálů, tmel atd.

Základní surovina:

metakaolín
ČSN 721300: Mefisto LB05 (České lupkové závody, a.s.)
světle červenohnědá barva

alkalický aktivátor

Typické vlastnosti:

 • Zpracovatelnost při teplotě 20 °C                     do 60 minut (závisí na podílu a typu plniva)
 • Maximální teplota použití                                  1200°C (závisí na podílu a typu plniva)        
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech                             min. 60MPa (závisí na podílu a typu plniva)
 • Pevnost v tahu ohybem                                    1. den min. 3MPa, 28. den min. 11MPa, 7. den min. 7MPa (závisí na podílu a typu plniva)                                  
 • Odolnost proti teplotním změnám                     velmi dobrá (30 cyklů -30°C +120 °C, závisí na podílu a typu plniva)
 • Smrštění po 28 dnech při teplotě 20°C             max. 0,5% (závisí na podílu a typu plniva)
 • Smrštění po vyžíhání na 1000 °C                     max. 2,0% (závisí na podílu a typu plniva)
 • Objemová hmotnost geopolymerního pojiva    1,8 – 1,9g/cm3 (závisí na podílu a typu plniva)
 • Tvorba výkvětů                                                 malá
 • Barva geopolymerního pojiva                           červenohněhá

Uvedené hodnoty dosaženy při použití plniva: 50% žáruvzdorného ostřiva 0-1 mm.

Geopolymerní cement

 • Výborná adheze k původnímu povrchu (beton, kámen, kov)
 • Velmi dobrá odolnost proti teplotním změnám
 • Chemická odolnost k agresivnímu prostředí
 • Výborné mechanické vlastnosti

Příprava

Při přípravě pojivové směsi na bázi anorganického polymeru je obvykle používáno 5 hmotnostních dílů části A; 4 hmotnostní díly části B (aktivátor) a 50% až 200% plniva v závislosti na jeho granulometrii. Typickým ostřivem může být lupek D462 0-0,4 mm (vyráběný Českými lupkovými závody, a.s.), v tomto případě je použito cca 75-125%.

Balení

 • 30kg papírový pytel + 24kg kanystr
 • 600kg v big bagu + IBC kontejner (max. 1,4t aktivátoru)