Lupek D 462 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,0 D
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,0 4
Fe2O3(max%) 3,0 6
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 36,38 35,0-37,0
Fe2O3 2,57 2,2-3,0
TiO2 1,16 1,1-1,3
K2O 1,12 0,7-1,3
Na2O 0,19 0,05-0,2
CaO 0,28 0,2-0,6
MgO 0,31 0,2-0,5
SiO2 57,80 60,3-55,9
Ztráta žíhaním 0,20 0,1-0,3
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169 169-170
Nasákavost (%) 2,8 1,8-3,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,48 2,4-2,5
Teplota výpalu (°C) 1,250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 34 -
Cristobalit 4 -
Křemen 10 -