Lupek D 462 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,00 D
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,00 4
Fe2O3(max%) 3,00 6
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 36,38 35,00 - 37,00
Fe2O3 2,57 2,20 - 3,00
TiO2 1,22 1,20 - 1,40
K2O 1,12 0,70 - 1,30
Na2O 0,19 0,05 - 0,20
CaO 0,34 0,30 - 0,70
MgO 0,31 0,20 - 0,50
SiO2 57,80 60,30 - 55,90
Ztráta žíhaním 0,20 0,10 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,00 169,00 - 170,00
Nasákavost (%) 3,00 2,50 - 4,00
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,48 2,30 - 2,50
Teplota výpalu (°C) 1 250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 34,00 -
Cristobalit 4,00 -
Křemen 10,00 -