Metakaolin a geopolymer

Výroba a prodej metakaolínů

  • vysoce aktivní pucolán na bázi metakaolinitu
  • příměs do maltových omítek
  • náhrada cementu až do 10 hmotnostních %
  • na bázi kaolínu nebo jílovce

Výroba a prodej geopolymerního pojiva

  • na bázi metakaolínu a alkalického aktivátoru
  • geopolymerní cement s vysokou rychlostí tuhnutí
  • vysoké pevnosti a chemická odolnost
  • pro přípravu kompozitních materiálů, fixaci
    materiálů, použití jako tmel