Kordierit - obecné informace

Co je kordierit?

Přírodní cordierit je hlinitokřemičitan hořčíku a železa.

Je charakteristický svými výbornými tepelnými vlastnostmi.  Na ovzduší však dochází k jeho přeměně na muskovit, biotit a chlorit.

Alternativou přírodního cordieritu je kordieritová keramika – syntetický kordierit.

Díky speciální receptuře je dosaženo ideálního složení materiálu s konkrétním obsahem MgO a Al2O3, který je typický svým nízkým koeficientem teplotní roztažnosti, tvrdostístabilitou.

Díky řízenému výpalu blízko 1400 °C dochází přeměnou hořečnatých a kaolinitických surovin ke vzniku stabilního α-cordieritu s teplotou tání 1435 °C.

Díky svému nízkému koeficientu teplotní roztažnosti a tedy i vysokou odolností proti náhlým teplotním změnám nachází kordierit uplatnění při výrobě speciální žáruvzdorné keramiky (pálící pomůcky apod.) a v elektrotechnických aplikacích (elektrické izolátory, stykače, nosiče topných těles atd.).

Vhodným složením kordieritu s dalšími typy žáruvzdorných ostřiv lze dosáhnout kvalitních tepelně stabilních materiálů i pro vyšší teploty než je vlastní teplota tání kordieritové keramiky.

“ČLUZ” kordierit:

  • materiál s vysokou tvrdostí a velmi nízkou hodnotou koeficientu teplotní roztažnosti
  • při zahřívání nedochází k žádným fázovým změnám, které by byly spojeny s délkovými, resp. objemovými změnami → materiál vhodný zvláště pro výrobky namáhané častými, náhlými změnami teploty

Použití:

  • pro výrobu žárovzdornin či litého šamotu
  • při výstavbě pecí / pecních vozů
  • při výrobě pálicích pomůcek pro výpal tvarovek
  • konstrukci komínových tahů, kamen
  • keramickém průmyslu
  • elektrotechnickém průmyslu