Surové materiály

V rámci skrývky nadloží výhradního ložiska žáruvzdorných jílovců jsou separátně ukládány průvodní nerosty a hlušiny. Tyto doprovodné suroviny jsou vhodné k dalšímu využití.

Jedná se zejména o tyto suroviny:  

Ceník doprovodných surovin pro rok 2020 zůstává v platnosti i v roce 2021