Surové materiály

V rámci skrývky nadloží výhradního ložiska žáruvzdorných jílovců jsou separátně ukládány průvodní nerosty a hlušiny. Tyto doprovodné suroviny jsou vhodné k dalšímu využití.

Jedná se zejména o tyto suroviny:  

S platností od 1.8.2022 zvyšujeme ceny některých druhů doprovodných surovin. Tříděné písky v celkovém množství cca 5.000 tun budou opět k dispozici v průběhu měsíce září 2022.