Palený kaolín - obecné informace

Co je kaolin?

Kaolin je nezpevněná sedimentární hornina převážně třetihorního původu, s vysokým obsahem jílových minerálů - kaolinitu, montmorillonitu a illitu. Jílové minerály vznikaly zvětráváním a chemickou přeměnou hornin bohatých na živce (granity, tufy, tufity).  

Jsou typické nízkým obsahem barvících příměsí.

Obsah jíloviny (velikost částic pod 0,002 mm) se v kaolinech pohybuje mezi 45-65 %.  Obsah Al2O3  (ve vyžíhaném stavu) 37 – 42 %.

Výpalem kaolinu se získá kvalitní keramické ostřivo, typické bílou barvou a výbornými žáruvzdornými vlastnostmi.

Materiál se následně drtí, resp. mele v bubnovém mlýnu (vysocehlinitá vyzdívka i mlecí tělesa) a díky svojí stabilitě, čistotě a specifickému koeficientu teplotní roztažnosti se používá jako ostřivo do keramických hmot a glazur.

“ČLUZ” kaolin:

  • Bílé ostřivo s nasákavostí v rozmezí 6-18 %
  • 3 druhy pálených kaolínů s rozdílným koeficientem teplotní roztažnosti

Použití:

  • mletý do velikosti zrn 1 mm do hmoty pro výrobu elektroporcelánu a sanitární keramiky
  • jemně mletý na 45 µm přídavek do glazur