Jíly - obecné informace

Jíl 

  • je nezpevněná sedimentální hornina tvořená jílovými minerály s velikostí jednotlivých zrn pod 2 μm (50 %).
  • Hornina má různou barvu v závislosti na obsahu příměsí.
  • Kromě jílových minerálů je běžnou příměsí v jílech křemen, slída, CaCO3, organické látky, sloučeniny Fe aj. 

“ČLUZ” jíly:

  • glaukonitické jíly jsou prodávány bez další úpravy
  • vyznačují se dobrou zhutnitelností a velmi malou propustností

Použití:

  • jsou vhodné zejména jako zemní těsnění, např. při výstavbě a rekultivaci skládek odpadů nebo při výstavbě vodních děl