Pálený kaolín PKLa

Zaručované hodnoty

     
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3 40,0
Žáruvzdornost (CS/DIN) min. 32,0
Fe2O3 (max. %) 1,0
Pórovitost zdánlivá od-do (%) max. 18,0

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 40,70 40,00-41,50
Fe2O3 0,80 0,70-1,00
TiO2 0,85 0,70-0,95
K2O 1,70 1,40-1,90
Na2O 0,10 0,05-0,15
CaO 0,10 0,05-0,15
MgO 0,35 0,25-0,45
SiO2 55,50 52,60-56,60
Ztráta žíhaním 0,10 0,01-0,20
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 32,5 32-33
Nasákavost (%) 16,0 14,00-18,00
Objemová hmotnost (g/cm3) 1,85 1,70-1,95
Teplota výpalu (°C) 1230  
Výpal Rotační pec s předehřívačem  
Bělost (%) 86,0 84,00-88,00
Dilatace: 50-200 °C 10-6K-1 3,8 3,60-4,10
Dilatace: 50-600 °C 10-6K-1 4,6 4,50-4,70
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,0 30,00-38,00
Cristobalit 0,0 0,00-1,00
Křemen 2,0 0,00-3,00