Pálený kaolín PKLa

Zaručované hodnoty

     
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O(min. %) 40,00
Žáruvzdornost (CS/DIN) min. 32,00
Fe2O3 (max. %) 1,00
Pórovitost zdánlivá od-do (%) max. 18,00

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 40,70 40,00 - 41,50
Fe2O3 0,80 0,70 - 1,00
TiO2 0,85 0,70 - 0,95
K2O 2,20 2,00 - 2,40
Na2O 0,10 0,05 - 0,15
CaO 0,10 0,05 - 0,15
MgO 0,35 0,25 - 0,45
SiO2 55,50 52,60 - 56,60
Ztráta žíhaním 0,10 0,01 - 0,20
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 32,50 32,00 - 33,00
Nasákavost (%) 16,00 14,00 - 18,00
Objemová hmotnost (g/cm3) 1,85 1,70 - 1,95
Teplota výpalu (°C) 1230  
Výpal Rotační pec s předehřívačem  
Bělost (%) 86,00 84,00 - 88,00
Dilatace: 50-200 °C 10-6K-1 3,80 3,60 - 4,10
Dilatace: 50-600 °C 10-6K-1 4,60 4,50 - 4,70
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,00 30,00 - 38,00
Cristobalit 0,00 0,00 - 1,00
Křemen 2,00 0,00 - 3,00