Mefisto L05

Použití: výroba stavebních materiálů
Surovina: jílovec

Chemické a fyzikální vlastnosti:

  Typická hodnota v % Garantovaná hodnota
Obsah Al2O3 40,10 min. 38,0
Obsah Si02 54,10 max. 57,0
Obsah K2O 0,80 max. 0,9
Obsah Fe2O3 1,10 max. 1,80
Obsah TiO2 1,80 max. 2,00
Obsah MgO 0,18 max. 0,4
Obsah CaO 0,13 max. 0,2
Ztráta žíháním % 2,20 0,3 - 4,0
Vlhkost % 0,50 -
Měrný povrh m2/g 12,69 -
Pucolánová aktivita oC 4,30 min. 4,0
Stupeň bělosti % 60,00 -

Typická křivka rozdělení velikosti částic: