Geopolymer - obecné informace

Co jsou geopolymery?

Geopolymery vyráběné v Českých lupkových závodech, a.s. jsou anorganická, dvousložková, hlinitokřemičitá pojiva aktivovaná alkalickým aktivátorem. Vzniklý amorfní řetězec je chemicky a strukturálně srovnatelný s přírodní horninou.

Aplikační možnosti

Geopolymery jsou vyráběny unikátním a prověřeným způsobem, splňujícím certifikaci ISO 9001:2000

 • vynikající izolační materiál
 • geopolymerní cement (bez vápence)
 • opravy poškozeného betonu
 • protipožární systémy
 • stavební chemie (tmely, krbové systémy)
 • fixace těžkých kovů a radioaktivního odpadu
 • restaurování
 • imitace přírodních materiálů

Benefity

 • vysoká rychlost tvrdnutí v řádech několika hodin
 • vysoká pevnost v tlaku
 • výborná adheze
 • s vhodně zvoleným poměrem ostřiv je možné použití až do 1200 °C
 • výborné mechanické vlastnosti
 • chemická odolnost k agresivnímu prostředí (kyselé deště, bakterie)
 • při přípravě geopolymerů se vznik emisí CO2 snižuje o více než 50%
Geopolymery typu Baucis Počáteční doba tuhnutí
(200 oC)
Konečná doba tuhnutí
(200 oC)
Pevnost v tlaku Pevnost v ohybu
Baucis L110 110 min 160 min >80 MPa za 28 dní 10–12 MPA za 28 dní
Baucis L160 160 min 230 min >90 MPa za 28 dní 12–14 MPA za 28 dní
Baucis LD85 85 min 105 min >70 MPa za 28 dní
>80 MPa za 180 dní
>10 MPA za 28 dní
>12 MPA za 180 dní