Lupek E 563 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 30,0 E
Žáruvzdornost (CS/DIN) 165,0 5
Fe2O3(max%) 3,0 6
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 10-14 3

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 33,34 30,00-35,00
Fe2O3 2,81 2,20-3,00
TiO2 1,15 1,05-1,30
K2O 1,20 0,90-1,30
Na2O 0,10 0,05-0,10
CaO 0,25 0,10-0,30
MgO 0,26 0,10-0,30
SiO2 60,60 65,40-58,60
Ztráta žíhaním 0,30 0,20-0,50
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 165 165-166
Nasákavost (%) 4,50 4,0-5,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,38 2,30-2,45
Teplota výpalu (°C) 1 150
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 32 -
Cristobalit 3 -
Křemen 18 -