Lupek D 472+ HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,00 D
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,00 4
Fe2O3(max%) 4,00 7
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,47 35,00 - 39,00
Fe2O3 3,80 3,50 - 4,00
TiO2 1,23 1,20 - 1,40
K2O 1,02 0,90 - 1,30
Na2O 0,09 0,05 - 0,15
CaO 0,23 0,20 - 0,50
MgO 0,28 0,20 - 0,50
SiO2 55,90 58,90 - 55,10
Ztráta žíhaním 0,13 0,10 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,00 169,00 - 170,00
Nasákavost (%) 2,30 1,80 - 3,90
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,45 - 2,55
Teplota výpalu (°C) 1 250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,00 -
Cristobalit 4,00 -
Křemen 7,00 -