Lupek C312 VHR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 38,00 C
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,00 3
Fe2O3(max%) 1,50 1
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 38,50 38,00 - 40,50
Fe2O3 1,25 1,00 - 1,50
TiO2 1,50 1,40 - 1,70
K2O 0,90 0,60 - 1,10
Na2O 0,15 0,05 - 0,20
CaO 0,10 0,03 - 0,20
MgO 0,05 0,02 - 0,10
SiO2 55,80 58,70 - 54,00
Ztráta žíhaním 0,15 0,10 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 172,00 171,00 - 173,00
Nasákavost (%) 2,80 2,00 - 4,00
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,40 - 2,55
Teplota výpalu (°C) 1 250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,00 -
Cristobalit 2,00 -
Křemen 10,00 -