Lupek C 362 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 37,0 C
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,0 3
Fe2O3(max%) 3,0 6
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,88 37,0-39,0
Fe2O3 2,65 2,5-3,0
TiO2 1,30 1,1-1,5
K2O 0,8 0,5-0,9
Na2O 0,15 0,05-0,2
CaO 0,34 0,3-0,7
MgO 0,25 0,2-0,5
SiO2 56,63 58,30-54,20
Ztráta žíhaním 0,18 0,1-0,3
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171 171-172
Nasákavost (%) 2,8 1,8-3,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,48 2,40-2,55
Teplota výpalu (°C) 1,250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35 -
Cristobalit 4 -
Křemen 8 -