Lupek C 362 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 37,00 C
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,00 3
Fe2O3(max%) 3,00 6
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,88 37,00 - 39,00
Fe2O3 2,65 2,50 - 3,00
TiO2 1,30 1,10 - 1,50
K2O 0,80 0,50 - 0,90
Na2O 0,15 0,05 - 0,20
CaO 0,34 0,30 - 0,70
MgO 0,25 0,20 - 0,50
SiO2 56,63 58,30 - 54,20
Ztráta žíhaním 0,18 0,10 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,00 171,00 - 172,00
Nasákavost (%) 2,80 1,80 - 3,90
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,48 2,40 - 2,55
Teplota výpalu (°C) 1 250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,00 -
Cristobalit 4,00 -
Křemen 8,00 -