Lupek B 252 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 39,00 B
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173,00 2
Fe2O3(max%) 2,50 5
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 40,20 39,00 - 41,00
Fe2O3 2,25 1,70 - 2,50
TiO2 1,32 1,20 - 1,50
K2O 0,72 0,50 - 0,80
Na2O 0,06 0,05 - 0,10
CaO 0,35 0,30 - 0,70
MgO 0,24 0,10 - 0,40
SiO2 54,58 57,10 - 53,00
Ztráta žíhaním 0,15 0,05 - 0,20
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173,00 173,00 - 174,00
Nasákavost (%) 2,50 1,80 - 3,50
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,40 - 2,55
Teplota výpalu (°C) 1 300
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 36,00 -
Cristobalit 6,00 -
Křemen 7,00 -