Lupek B 252 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 39,0 B
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173,0 2
Fe2O3(max%) 2,5 5
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 40,20 39,0-41,0
Fe2O3 2,25 1,7-2,5
TiO2 1,32 1,2-1,5
K2O 0,72 0,5-0,8
Na2O 0,06 0,05-0,1
CaO 0,35 0,3-0,4
MgO 0,24 0,1-0,4
SiO2 54,58 57,1-53,0
Ztráta žíhaním 0,15 0,1-0,20
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173 173-174
Nasákavost (%) 3,0 1,8-3,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,48 2,45-2,55
Teplota výpalu (°C) 1,300
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 36 -
Cristobalit 6 -
Křemen 7 -