Lupek A 111 VHR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 41,00 A
Žáruvzdornost (CS/DIN) 175,00 1
Fe2O3(max%) 1,50 1
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 0-4 1

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 41,73 41,00 - 43,50
Fe2O3 1,25 0,80 - 1,50
TiO2 1,54 1,40 - 1,70
K2O 0,75 0,55 - 0,80
Na2O 0,05 0,03 - 0,07
CaO 0,13 0,10 - 0,20
MgO 0,18 0,10 - 0,20
SiO2 53,95 55,60 - 52,10
Ztráta žíhaním 0,07 0,05 - 0,15
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 175,00 175,00 - 176,00
Nasákavost (%) 1,30 1,20 - 1,50
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,55 2,55 - 2,62
Teplota výpalu (°C) 1 350
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 38,00 -
Cristobalit 5,00 -
Křemen 3,00 -