Změny ve vedení společnosti České lupkové závody, a.s.

Datum: 2.8.2022
Dovolte, abychom Vás touto cestou pozdravili a seznámili Vás se změnami ve vedení společnosti České lupkové závody, a.s. Ke konci června 2022 se rozhodli odejít do důchodu hned dva dlouholetí zaměstnanci a manažeři společnosti - Ing. Pavel Košulič, provozní ředitel a prokurista a Ing. Zdeněk Čermák, finanční ředitel. Patří jim vřelé poděkování za skvěle odvedenou práci při řízení firmy a přejeme jim do nové nepracovní etapy hodně zdraví a pohody.

Vážení obchodní přátelé,

Vedením společnosti byl od 1. 7. 2022 pověřen Ing. Jan Domiter, výkonný ředitel a prokurista, který ve společnosti působí již více jak 3 roky a s chodem a výrobním programem společnosti je detailně obeznámen.

Ing. Renata Hajná přechází z pozice obchodní ředitelky nově na pozici finanční ředitelky. 

Mgr. Markéta Křenková nahradí ing. Hajnou na pozici obchodní ředitelky.

Členy managementu společnosti zůstávají i nadále výrobní ředitel ing. Jiří Tvrz a technický ředitel ing. Luboš Polan.

Tento rok je pro nás všechny plný výzev, ať už jde o geopolitické události či turbulence v energetické oblasti, které dopadají na výrobní podniky a nejen na ně. Nastupující management si klade za cíl navázat a rozvíjet dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se všemi našimi partnery a zákazníky. Zároveň se soustředí na zefektivnění výrobních procesů a nalezení cesty k úspěšnému růstu společnosti a k překonání veškerých výzev, které nás v tomto nesnadném období čekají. 

Detaily a kontaktní informace na členy managementu naleznete na webových stránkách společnosti

Na spolupráci se těší a za management Českých lupkových závodů, a.s. Vás zdraví

 

Ing. Jan Domiter

Výkonný ředitel a prokurista