Novinky

2.8.2022

Změny ve vedení společnosti České lupkové závody, a.s.

Dovolte, abychom Vás touto cestou pozdravili a seznámili Vás se změnami ve vedení společnosti České lupkové závody, a.s. Ke konci června 2022 se rozhodli odejít do důchodu hned dva dlouholetí zaměstnanci a manažeři společnosti - Ing. Pavel Košulič, provozní ředitel a prokurista a Ing. Zdeněk Čermák, finanční ředitel. Patří jim vřelé poděkování za skvěle odvedenou práci při řízení firmy a přejeme jim do nové nepracovní etapy hodně zdraví a pohody.