Production

Operation director

Ing. Pavel Košulič
+420 313 572 230

Production director

Ing. Jiří Tvrz
+420 313 332 235

České lupkové závody, a.s

Pecínov 1171
 271 01 Nové Strašecí

+420 313 332 111
+420 313 574 598