Invoice data

Business company: České lupkové závody, a.s.
Head office: Pecínov 1171, 271 01  Nové Strašecí, Czech Republic
ID: 26 42 33 67
Tax ID: CZ26423367
Bank connection: Komerční banka Rakovník, č. účtu: 7306221/0100
Commercial Register: City Court Prague, Section B, Insert 6958

+420 313 572 218
+420 313 572 131