Ukládání a využívání odpadů - obecné informace

V rámci sanace a rekultivace ploch dotčených vlivem dobývání využíváme výkopové zeminy a jiné inertní odpady v souladu s platnou legislativou.

  • Kapacita volné kubatury cca 5,5 mil. m3,
  • roční objem zhruba 500-700 tis. m3.