Ukládání a využívání odpadů - obecné informace

Naše společnost provozuje 2 zařízení k využívání odpadů. Pro každé zařízení platí jiný ceník, který je k dispozici pod záložkou „Ceník“. V záhlaví každého ceníku jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno odpad do zařízení přijmout.

První zařízení s identifikačním kódem CZS02260 je provozováno v režimu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve spolupráci s AVE Kladno s.r.o. a na základě souhlasu Krajského úřadu StřČK č. j. 158457/2016/KUSK OŽP/Chr ze dne 29.12.2016 a jedná se o využití odpadů na výrobu rekultivačního materiálu REKOSOL. Toto zařízení je přednostně určeno pro menší dodávky, jeho kapacita je legislativně omezena na 32 tis. tun ročně. Povšimněte si, že tento ceník má 3 strany. Na první straně jsou veškeré odpady, které sem může naše společnost přijímat (další odpady jako biologicky rozložitelné odpady, kaly apod. přijímáme pouze prostřednictvím AVE Kladno). Platí zde podobné  podmínky jako u druhého zařízení, ale určité druhy odpadů lze přijímat za přesně daných mírnějších podmínek (protože je přísně hlídán výstup ze zařízení). To je zobrazeno na dalších dvou stranách ceníku, protože jiné podmínky platí pro právnické a podnikající fyzické osoby a jiné podmínky pro nepodnikající fyzické osoby.

Druhé zařízení s identifikačním kódem CZS01831 je provozováno v režimu § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jedná se o využití odpadů na povrchu terénu, konkrétně při sanaci a rekultivaci vytěženého lomu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. Toto zařízení je přednostně určeno pro větší dodávky (nad 500 tun), jeho kapacita je legislativně omezena 1 mil. tun ročně, reálné přijímané množství je však zhruba 300 tis. tun ročně. Na odpad přijímaný do tohoto zařízení jsou kladeny vyšší nároky stran nezávadnosti (vč. potřebných rozborů), a proto je oproti prvnímu zařízení u stejných druhů (katalogových čísel) odpadů cenově zvýhodněno.

V případě zájmu o předání odpadu naší společnosti, prosím, prostudujte si na tomto webu ceníky a zejména v nich uvedené podmínky pro přijímání odpadů. Až zvolíte druh odpadu a zařízení, které nejvíce vyhovují Vašim potřebám, prosím, vyplňte na webu uložený formulář objednávky včetně přesného názvu odpadu, jeho katalogového čísla a uvedené ceny. Uveďte také kód zařízení, které jste zvolili. Objednávka se stává platnou, jakmile bude schválena vedením naší společnosti (statutárním ředitelem nebo prokuristou). Schválenou kopii Vám obratem zašleme mailem.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv doplňující informaci, neváhejte se obrátit na uvedené kontakty.