Zemní práce - obecné informace

Akciová společnost České lupkové závody se sídlem v Novém Strašecí je organizací s více než padesátiletou tradicí a bohatými zkušenostmi zejména v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v provádění rekultivací a zemních prací velkého rozsahu.

  • související výstavba a provozování důlních děl a odvalů, jakož i jejich následná likvidace a rekultivace
  • dodavatelské provádění skrývky i v jiných lomech
  • zemní práce na významných stavbách v celé republice
  • Při své činnosti za uplynulých padesát let jsme naložili a přemístili více než 100 miliónů m3 hornin a zemin.

V období po roce 1989 se naše organizace spolupodílela na realizaci několika významných staveb jako subdodavatel zemních prací:

  • výstavba dálnice D5 v úseku Přimda – Rozvadov,
  • příprava průmyslové zóny v Kolíně – Ovčárech,
  • další důležité akce, kde jsme byli generálním dodavatelem nebo hlavním subdodavatelem zemních prací.