Schamotte NP 35 B

Zaručované hodnoty

     
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,0
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,0
Fe2O3(max%) 3,8
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,47 35,00 - 38,00
Fe2O3 3,47 2,50 - 3,80
TiO2 1,23 1,20 - 1,40
K2O 1,02 0,90 - 1,30
Na2O 0,09 0,05 - 0,15
CaO 0,23 0,20 - 0,50
MgO 0,28 0,20 - 0,50
SiO2 56,20 59,90 - 54,60
Ztráta žíhaním 0,13 0,10 -0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,0 169,00 - 170,00
Nasákavost (%) 2,30 1,80 - 3,90
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,45 - 2,55
Teplota výpalu (°C) 1 250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35,0 -
Cristobalit 4,0 -
Křemen 7,0 -