Mefisto K05

Použití: složka anorganických pojiv
Surovina: kaolin

Chemické a fyzikální vlastnosti:

  Typická hodnota v % Garantovaná hodnota
Obsah Al2O3 38,50 min. 37,0
Obsah Si02 58,70 max. 61,0
Obsah K2O 0,85 max. 2,4
Obsah Fe2O3 0,72 max. 0,9
Obsah TiO2 0,50 max. 0,8
Obsah MgO 0,38 max. 0,4
Obsah CaO 0,20 max. 0,2
Ztráta žíháním % 1,67 0,3 - 3,5
Vlhkost % 0,50 -
Měrný povrh m2/g 10,20 -
Pucolánová aktivita oC 4,50 min. 4,0
Stupeň bělosti % 73,00 -

Typická křivka rozdělení velikosti částic: