Maltové směsi - obecné informace

Co jsou maltové směsi?

Maltová směs NESTOR P0/4 vyráběná v Českých lupkových závodech, a.s. je suchá maltová směs složená z vápenné složky, pucolánu na bázi metakaolinitu a křemenného písku o zrnitosti 0 - 4 mm. Jedná se o imitaci historických bezcementových omítek bez obsahu organických přísad.
Je určena pro omítání kamenných a cihelných zdí, zejména při restaurování či obnově památek. Směs je vhodná pro venkovní i vnitřní omítky, na suchý i mírně zavlhlý povrch. Složení směsi bylo navrženo tak, aby se transportní vlastnosti zatvrdlé malty pro vodní páru významně nelišily od vlastností čistě vápenné malty, avšak pevnosti a trvanlivost byly výrazně vyšší.