Lupek D 472+

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,0 D
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,0 4
Fe2O3(max%) 3,5 7
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,47 35,0-39,0
Fe2O3 3,8 3,00-3,50
TiO2 1,23 1,2-1,4
K2O 1,02 0,90-1,30
Na2O 0,09 0,05-0,15
CaO 0,23 0,20-0,50
MgO 0,28 0,2-0,5
SiO2 56,20 59,40-55,6
Ztráta žíhaním 0,13 0,10-0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169 169-170
Nasákavost (%) 2,30 1,80-3,90
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,45-2,55
Teplota výpalu (°C) 1,250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 35 -
Cristobalit 4 -
Křemen 7 -