Lupek D 452 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 35,0 D
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169,0 4
Fe2O3(max%) 2,5 5
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 36,38 35,0-37,0
Fe2O3 2,37 2,0-2,5
TiO2 1,22 1,2-1,4
K2O 0,12 0,7-0,13
Na2O 0,19 0,05-0,2
CaO 0,34 0,3-0,7
MgO 0,31 0,2-0,5
SiO2 58,0 60,5-55,9
Ztráta žíhaním 0,2 0,1-0,3
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 169 169-170
Nasákavost (%) 3,5 1,8-3,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,45 2,40-2,50
Teplota výpalu (°C) 1,250
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 34 -
Cristobalit 4 -
Křemen 10 -