Lupek C 343 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 37,0 C
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,0 3
Fe2O3(max%) 2,2 4
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 10-14 3

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 37,88 37,00 - 39,00
Fe2O3 2,15 1,70 - 2,20
TiO2 1,30 1,10 - 1,50
K2O 0,80 0,50 - 0,90
Na2O 0,15 0,05 - 0,20
CaO 0,34 0,30 - 0,70
MgO 0,25 0,20 - 0,50
SiO2 56,83 58,60 - 54,70
Ztráta žíhaním 0,18 0,05 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,0 171,00 - 172,00
Nasákavost (%) 5,20 4,00 - 5,90
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,38 2,30 - 2,45
Teplota výpalu (°C) 1 150
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 27,0 -
Cristobalit 3,0 -
Křemen 8,0 -