Lupek C 314 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 37,0 C
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171,0 3
Fe2O3(max%) 1,5 1
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 15-20 4

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 38,65 39,0-41,0
Fe2O3 1,25 1,0-1,5
TiO2 1,54 1,2-1,7
K2O 0,70 0,5-0,8
Na2O 0,05 0,05-0,1
CaO 0,35 0,3-0,7
MgO 0,15 0,1-0,4
SiO2 - -
Ztráta žíhaním 0,25 0,2-0,40
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 171 171-172
Nasákavost (%) 8,20 7,0-10,0
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,15 2,00-2,20
Teplota výpalu (°C) 1,150
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 36 -
Cristobalit 6 -
Křemen 7 -