Lupek A 232 HR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 41,0 A
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173,0 2
Fe2O3(max%) 2,0 3
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 5-9 2

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 41,85 41,0-43,0
Fe2O3 1,85 1,5-2,0
TiO2 1,35 1,2-1,7
K2O 0,65 0,5-0,8
Na2O 0,05 0,05-0,1
CaO 0,35 0,3-0,7
MgO 0,21 0,1-0,3
SiO2 53,44 55,3-51,7
Ztráta žíhaním 0,15 0,1-0,20
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 173 173-174
Nasákavost (%) 2,4 1,8-3,9
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,50 2,45-2,55
Teplota výpalu (°C) 1,300
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Mullit 38 -
Cristobalit 7 -
Křemen 4 -