Lupek A 114 VHR

Zaručované hodnoty

      ČSN 721300
Vlastnosti (chemické a fyzikální) Al2O3(min%) 41,0 A
Žáruvzdornost (CS/DIN) 175,0 1
Fe2O3(max%) 1,5 1
Pórovitost zdánlivá od-do (%) 15-20 4

Informativní hodnoty

Chemická analýza: Typická analýza (%) Rozsah (%)
Al2O3 42,15 41,00 - 43,50
Fe2O3 1,25 1,00 - 1,50
TiO2 1,54 1,50 - 1,60
K2O 0,75 0,70 - 0,80
Na2O 0,05 0,03 - 0,07
CaO 0,13 0,10 - 0,20
MgO 0,18 0,10 - 0,20
SiO2 53,95 55,60 - 52,10
Ztráta žíhaním 0,20 0,15 - 0,30
Fyzikální vlastnosti    
Žáruvzdornost (CS/DIN) 175,00 175,00 - 176,00
Nasákavost (%) 6,40 5,00 - 7,50
Objemová hmotnost (g/cm3) 2,34 2,30 - 2,36
Teplota výpalu (°C) 1 150
Výpal Rotační pec s předehřívačem
Mineralogické vlastnosti    
Cristobalit 0,0 -
Křemen 3,0 -