Technologický celek odprašování rotační pece

Datum: 17.10.2016
obrázek
V září roku 2016 společnost České lupkové závody, a.s. dokončila rozsáhlou investici v hodnotě téměř 30 miliónů Kč. Jedná se o technologický celek odprašování rotační pece. Látkový filtr EFP od společnosti ZVVZ - Enven Engineering, a.s. je nejmodernější konstrukce a garantuje maximální úlet pevných částic 10 mg/m3, což reprezentuje účinnost 99,98%. Instalované zařízení nám umožní efektivnější řízení výpalu v rotační peci a zlepšení fyzikálních hodnot vypáleného materiálu.